Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
     ul. Popiełuszki 18
     45 – 601 Opole

Czynne całą dobę

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Przystanek Damrota linie 8,12,14 wysiąść przystanek Popiełuszki – Kościół w kierunku Metalchemu

Dyrektor Ośrodka
dyrektor@noclegownia.opole.pl
tel. 077 456 27 76 


Referent ds. admin.- finansowych
tel. 077 456 27 76


Inspektor Ochrony Danych w MOPOBiU w Opolu – Ryszard Lasik

iod@cuw.opole.pl

 tel.: 77 44 61 103


Pracownik socjalny
tel. 077 453 51 61


Kierownik administracyjno-gospodarczy
tel. 077 456 27 76


Starszy terapeuta 
Terapeuta
tel. 077 453 51 61

mopobiu.profilaktyka@o2.pl