Ogłoszenia

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy […]