REGULAMIN MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY  OSOBOM  BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU


UCHWAŁA NR XIX/160/03 RADY MIASTA OPOLA z dnia 16 października 2003 r.


UCHWAŁA NR XXX/556/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 25 sierpnia 2016 r. – Statut MOPOBiU w Opolu
” Całodobowa opieka lekarska nad osobami doprowadzonymi do izby wytrzeźwień oraz przebywającymi w noclegowni i ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy  Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu”