Ogłoszenia


Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennych posiłków dla max. 25 osób bezdomnych przebywających w schronisku z usługami opiekuńczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w ramach projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu.POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 40 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 0,86022 ton żywności;
  • 2046 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekujących i rękawic dla pracowników do opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi schronisku z usługami opiekuńczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w ramach projektu pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, RPOP.08.01.00-16-0001/18.


Zakup wraz z dostawą materiałów pomocniczych i środków dezynfekujących dla pracowników do opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi schronisku z usługami opiekuńczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu w ramach projektu pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, RPOP.08.01.00-16-0001/18


Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane

Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

  1246/2022

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
www.umopole.logintrade.net 

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,97705,e0912f72340715f8277265f104acd4b7.html

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 – Przedmiary

Załącznik nr 2 – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie z art. 125 ust.-1_BK

Załącznik nr 6 – zobowiązanie

Załącznik nr 7 – wykaz robót

Załącznik nr 8 – wzór umowy