Copyright © 2006 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
w Opolu
www.noclegownia.opole.pl
REGULAMIN
MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY  OSOBOM  BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
Copyright © 2016 by "MOPOBiU"  ·  Hosted by ReKom   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mopob@neostrada.pl
UCHWAŁA NR XIX/160/03
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 16 października 2003 r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

 

   tel. 077 456 27 76

_____________________________

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

- dział administracyjno-finansowy
- dział profilaktyczno-terapeutyczny
- izba wytrzeźwień
- noclegownia
- schronisko
- hostel

_____________________________


Ważne adresy:

www.bazy.ngo.pl
www.mopr.opole.pl
www.parpa.pl
www.poradaprawna.pl

_____________________________

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

www.portal.uzp.gov.pl
Nasz profil na Facebooku
WYSIWYG Web Builder